Fortsätt till huvudinnehåll

Internationella Yogadagens program (som du kan göra hemma)


En sommarhälsning från Bihar School i Indien. Inför Internationella Yogadagen 21 juni skickade de ut följande program. Men det går ju förstås att praktisera närsomhelst under sommaren! Jag har återgett det i stort sätt i orgiginal nedan, hoppas att det går bra på engelska. Ibland är yogabegreppen på sanskrit lite svåra att översätta, jag har ändå lagt till någon översättning nedan för att öka förståelsen. Bilderna nedan la jag till för att det skulle bli lättare att följa. Hoppas att programmet kommer väl till pass för sommarsäsongen! 


5th INTERNATIONAL DAY OF YOGA 21 June 2019
Bihar School of Yoga, Munger, presents
Yoga: improving and enhancing the quality of life
On the occasion of the fifth International Day of Yoga, we extend our greetings to all sincere seekers and aspirants of yoga. Since 2015 this day has become an opportunity for aspirants across the globe to come together in the spirit of yoga and strengthen their connection to this ancient vidya [knowledge or wisdom, red anm]. The Bihar School of Yoga has wholeheartedly supported this global interest in yoga by inspiring aspirants to deepen their experience of yoga and adopt it not merely as a physical practice but as a harmonious lifestyle as well.
The lifestyle aspect of yoga is equally, if not more important than the practice aspect, and it involves moment-to-moment awareness and fine-tuning of one’s thoughts, responses and behaviour. According to Swami Niranjanananda Saraswati,
                        “If you want to make yoga a tool to improve your lifestyle, you have to start bringing the positive attributes into your life, beginning with thought. The moment you make your thoughts positive, marks the beginning of your yogic change. This process of making the thoughts positive is known as pratipaksha bhavana. Swami Sivananda used to say, ‘Sow a seed in your thought, nurture it, and it will become the tree of your destiny in the course of time.’ Therefore, you have  to  sow the  right seed in your thought, and that is always the positive one, the virtuous one. Whenever a negative condition, state, idea, thought or reaction appears, instantly counteract that  with a positive one.”
In keeping with this theme, the yama of kshama, or forgiveness, and the niyama of namaskara, or greeting others with bhava, has been added to this year’s program. These positive virtues pave the way to experience peace and harmony in one’s life. A conscious and sincere effort to practise these will transform the state of one’s own mind as well as the environment around.

Your Program for the International Day of Yoga 2019
From 6 am to 7.30 am, people will gather on the rooftops, verandahs, courtyards and other open spaces of their homes and community centres and do the following practices:
Asana
1. Tadasana - Palmen (9 rundor)2. Tiryak tadasana - Svajande palmen (9 rundor)
3. Kati chakrasana - stående midjerotation (9 rundor)4. Shavasana** 5. Surya namaskara - Solhälsningen (5 rundor)6. Vipareet karani asana - Omvänd ställning (1–2 minuter)
7. Matsyasana - Fisken, (1 minut)

8. Marjari asana - Katten (9 rundor)
9. Simhagarjanasana - Lejonet (5 rundor)
10. Shashankasana - Haren (1 minut)These asanas comprise a short and easy-to-practise capsule for maintaining good health and total wellbeing.
* In the dynamic practices, awareness should be directed to the physical movement in the first 3 rounds, breath and pranic awareness in the next 3 rounds and mental visualization in the last 3 rounds.
** Shavasana may be practised as per the need of the group.

Pranayama
11. Sheetali or sheetkari pranayama (10 rounds)

12. Nadi shodhana pranayama 1:1 (10 rounds), Låt in- och utandning bli lika långa eller praktisera det steg du vanligtvis gör.


13. Bhramari pranayama (10 rounds)Yama-niyama
For a few minutes each, contemplate on and develop the yama of kshama, or forgiveness and the niyama of namaskara or humility.
14. KshamaBring to mind one situation from the past when you were not forgiving. Try to identify the feeling that memory generates, be it hurt, anger, frustration, sadness or any other. Analyze this feeling to understand the root cause of your lack of forgiveness. Observe your thoughts about the other person and consciously try to change your negative thoughts by focusing on the person’s positive qualities. Now bring in the thought of forgiveness and try to genuinely forgive the person. After doing this, do you feel happy, can you smile at the thought of the person, and are you ready to meet that person with an attitude of goodwill and friendliness?

15. NamaskaraAccording to Swami Niranjanananda Saraswati, “Namaskara is an indication of humility. When you practise namaskara, humility is expressed and arrogance recedes to the background. When you greet somebody, when you look at them and smile, you actually bring happiness into their life. In this way, with respect, honour and humility, the world will become a better place.” Review this week to identify how often you greet people. Also identify when you do it as a mere social greeting and when with feeling, bhava. Make a resolve to greet everyone with the bhava of greeting the goodness within them.

Pratyahara
21. Ajapa japa (So Ham awareness in frontal passage5 minutes)
See tex Bihar Yoga App/Yoga Practice/Meditation

22. Yoga nap (basic yoga nidra with stages 3 & 410 minutes)
Lyssna på tex Satyam Prasad app/Audio/Practices/Yoga Nidra/Internationel - här finns även på svenska.

All sincere yoga aspirants are advised to follow the above practices for one year, and then reflect on their success and the changes experienced in the quality of life. We hope and pray that the inspiration of yoga remains with you and in turn, you are able to assist others on the path of yoga and yogic living.
Hari Om Tat Sat
Swami Sivadhyanam
Coordinator

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Höstschemat är klart!

Höstens schema har lagt sig och är redo för dig. Det väntar kurser på grundnivå, fortsättning och fördjupning. Lugna kurser och lite mer fysiska kurser. Utrymme för dig på mattan att få utforska vad det är att vara människa, få komma till ro genom rörelse och stillhet. Kanske har du ditt eget skäl att börja yoga som behöver bli mött? De flesta kurserna kommer att ges både på plats i yogaskolan och via Zoom så att du kan vara med hemifrån om du behöver. Vi fortsätter yoga ute under himlens rymd fram till mitten på september och  sen flyttar vi in de klasserna under namnet Yoga Inifrån Ut. Den här terminen kommer vi inte att följa perioder där alla kurser startar samtidigt och kurserna kommer också ha olika längd. Vi sprider helt enkelt kursstarterna lite för att inte få allt att hända samtidigt. Kurserna är precis som förut öppna för drop-in i mån av plats, men du får förstås mest ut av en kurs om du har möjlighet att gå varje vecka. Om du vill gå mer än en gång per vecka fin

Ge näring till det du vill ska växa

Vårtecknen börjar visa sig efter den här varma vintern! Yoga kan också få saker att växa inom oss. Yogan beskriver hur vi kan odla och nära de egenskaper vi vill ha mer av i livet så att de växer sig starka.   Många av de visa yogaskrifterna poängterar också att ha en stärkande gemenskap , att vi behöver vara med människor som uppmuntrar vår utveckling så att vi blir stärkta att fortsätta. Det är en av anledningarna till att jag tror att en yogaskola eller ett yogacenter är så viktigt.  Här kan du få utrymme att bara vara, att höra din inre röst bortom allt som pågår i din vardag. Och träffa andra som också vill utvecklas och bli mer människa. Smittas av varandras energi, inspiration och vilja. Och bara sitta och vara kring tebordet efter en yogaklass i den där stillheten som så ofta uppstår när man inte behöver säga någonting. I det enkla bor livets storhet. Eller som Lennart Knutsson uttryckte det i en facebookpost nyligen; "I vissa sammanhang och på vissa pl

Var inte rädd, var klok

Vi vill följa upp och berätta hur vi tänker kring COVID-19 (corona) då vi är måna om din och andras hälsa. Vi följer de riktlinjer som  Folkhälsomyndigheten  satt upp. Vi är inte fler än 12 personer per klass och har mattorna med 1.5-2 meter emellan. Läs gärna igenom våra åtgärder nedan. Uppdatering 10 aug 2020:  Yogaskolan är öppen enligt schema för att du ska få en lugn stund på mattan.  Ventilationen är god och det finns gott om plats att sprida ut sig i salen. Vi ställer inte in några klaser förutom om läraren blir sjuk och vi inte skulle hitta vikarie. Om någon klass ställs in meddelar vi alla anmälda och uppdaterar bokningssystemet. Var därför extra noggrann med att anmäla dig (om du går hel kurs är du automatisk anmäld till alla tillfällen). Vi har också sett till att skapa fler goda vanor för att du ska känna dig trygg: Avstå klass om:  du har förkylningssymptom och låt det gå två symptomfria dagar innan du kommer. Chansa inte. På de flesta klasser och kurser kan